1-      در این روش كف سالن را گرم و رطوبت آن تقلیل یافته و انتقال آلودگی به جوجه ها كاهش می یابد.

2-      سوخت و ساز جوجه ها افزایش یافته و مزیت تبدیل بهبود می یابد.

3-      از ازدحام پرنده ها در یك نقطه جلوگیری می شود .

4-      توزیع حرارت در سالن یكنواخت و مناسب می باشد .

5-      تلفات طیور و بیماریهای ناشی از آلودگی سالن مرغداری كاهش می یابد .

6-      برای جلوگیری از كاهش اكسیژن در داخل سالن ، دستگاه ، هوای مورد نیاز مشعل را توسط مكنده ای از خارج سالن دریافت می كند و لذا در غلظت اكسیژن داخل سالن تغییری ایجاد نمی شود .

7-      هزینه های تعمیر و نگاهداری كاهش یافته و امكان شستشو  و ضد عفونی دستگاه در هر دوره فراهم می باشد .

8-      این سیستم گرمایشی باعث چرخش هوا نمی شود ، در نتیجه آلودگی مواد معلق و غبار موجود در هوا بشدت كاهش یافته و اثرات مثبتی در بهداشت سالن بهمراه دارد .

9- در این سیستم بعلت واسطه قرار نگرفتن هوا ، حرارت جذب هوای محیط نمی شود و اتلاف حرارتی تعویض هوا كم است و نیز بعلت حذف موتور خانه مركزی ، تلفات گرمایش بسیار اندك است ودر نهایت مصرف سوخت بطرز چشمگیری كاهش می یابد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مزایای گرمایش تابشی،     |
نظرات()