گرم شدن محیط به روش جابجایی به كندی و پس از گرم شدن كل هوای محیط صورت می گیرد و علیرغم مصرف سوخت زیاد ، مناطق نزدیك به كف كه در سالن هااهمیت فوق العاده ای برخودار است دیرتر گرم می شود . در سیستم گرمایش تابشی حرارت منتقل شده از طریق تابش مستقیماً كف و محل استقرار را گرم می كند بدون اینكه نیازی به گرم شدن كل محیط باشد . در نتیجه حرارت تابشی محیط را سریعتر گرم می كند . كوتاه شدن زمان گرمایش ، صرفه جویی زیادی در انرژی و وقت در بردارد كه این مسئله از مزایای چشمگیر این سیستم می باشد

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات()