با گرمایش تابشی فقط محل مورد نظر را گرم كرده و از گرم كردن كل محل جلوگیری می گردد.این خاصیت و استفاده از سیستم های كنترل مناسب در سیستم احتراق و برنامه زمانبدی می توان به سیستم ECO-SAVING نزدیك شد و در حفظ محیط زیست سهیم بود .

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مزایای گرمایش تابشی،     |
نظرات()