بر خلاف مكانیزم های انتقال حرارت هدایت و جابه جایی كه در انها انتقال انرژی از طریق محیط مادی صورت می گیرد،در تابش انرژی می تواند حتی از ناحیه ای كه به طور كامل خلاء می باشد عبور نماید،یعنی اینكه انتقال حرارت از طریق تابش نیازی به وجود ماده بین منبع انرژی و دریافت كننده ندارد.

در تابش انتقال انرژی از طریق امواج الكترومغناطیس صورت می گیرد.البته تابش در تمامی طول موج های طیف الكترومغناطیسی می تواند انجام گردد كه در گرمایش تابشی انچه مد نظر می باشد و بیشترین گرما را ایجاد می نماید طول موج های 0.7 الی 400 میكرومتر می باشد و سایر طول موج هایی كه در محدوده امواج رادیویی،اشعه های ایكس و گاما و یا ماورای بنفش می باشند مد نظر نمی باشد.(infrared)

گرمایش تابشی

گرمایش تابشی

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 3 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات()