به طور كلی آسایش دمای شخص بستگی به 6 شاخص زیر دارد:

1-     میزان فعالیت بدنی

2-     نوع لباس و پوشش از نظر عایق بودن حرارتی

3-     سرعت جریان هوا

4-     رطوبت نسبی

5-     دمای حباب خشك هوا

6-     دمای متوسط تابشیMRT

 

برای ایجاد آسایش دمایی در افراد ابتدا باید نرخ تولید گرما در بدن را بدانیم.گرمای تولیدی ناشی از سوخت و ساز بدن به نوع فعالیت و اندازه بدن فرد بستگی دارد .

 

'گرمای تولیدی بدن یك مرد با اندام متوسط كه با آرامش نشسته باشد حدود 108 وات می باشد و این درحالی است كه اگر وی با سرعتی معادل 5/1 متر بر ثانیه حركت كند این توان حدود 280 وات خواهد بود.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: راهنمای طراحی سیستم های تابشی،     |
نظرات()