تبلیغات
گرمایش تابشی

با گرمایش تابشی فقط محل مورد نظر را گرم كنید

با گرمایش تابشی فقط محل مورد نظر را گرم كرده و از گرم كردن كل محل جلوگیری می گردد.این خاصیت و استفاده از سیستم های كنترل مناسب در سیستم احتراق و برنامه زمانبدی می توان به سیستم ECO-SAVING نزدیك شد و در حفظ محیط زیست سهیم بود .

 

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 24 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مزایای گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

فایل فلش تئوری گرمایش تابشی

 

جهت دیدن فیلم فلش تئوری گرمایش تابشی بر روی لینك زیر كلیك كنید

http://www.reverberray.com/video/theory/index.html

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 20 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

گرمایش تشعشعی مادون قرمز


گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)
نویسنده:سید محمد مهدی شهرستانی (2) 

 
Infrared heating radiation

مقدمه
 

همان طور که می دانیم انتقال حرارت تشعشعی در موارد صنعتی که با دماهای بالا باشند اهمیت پیدا می کند مانند: کوره ها، شیپوره موشک، موتور احتراق داخلی و خشک کن های صنعتی و تابش خورشید، همچنین این موضوع در مواردی که حالت های دیگر انتقال حرارت کم اهمیت بوده یا مانند خارج از جوّ که اصلاً انتقال حرارتی وجود نداشته باشد، تشعشع نقش اصلی را ایفا میکند. تفاوت اساسی بین انتقال حرارت تشعشعی و دیگر حالت های انتقال حرارت این است که:
الف) نرخ انتقال حرارت بین دو جسم به اختلاف توان چهارم دمای اجسام بستگی دارد.
ب) انتقال حرارت بین و جسم نیاز به محیط مادی واسط ندارد.
سازوکار تبادل حرارت تشعشعی بین دو جسم با دماهای متفاوت به این صورت است که هر دو جسم به واسطه ی دمایی که دارند به طور طبیعی از خود انرژی تابشی گسیل می کند(Natural Emission) و گسیل از هر یک از دو جسم توسط دیگری جذب می شود. لیکن مقدار انرژی جذب شده توسط جسم با د مای پایین نسبت به مقدار انرژی که گسیل کرده بیش تر است. بنابراین تبادل حرارت از جسم گرم تر به جسم سردتر صورت می پذیرد (قانون دوم ترمودینامیک).
تشعشع از گسیل انرژی توسط ماه منشا می گیرد و انتقال آن نیازی به وجود ماده ندارد. یکی از نظریات ماهیت این نوع ا نتقال را این گونه بیان می کند که تشعشع را به عنوان انتشار مجموعه ای از ذرات به نام فوتون یا کوانتا می دانند و نظریه ی دیگر تشعشع را انتشار امواج الکترومغناطیسی می دانند.
اما به هر حال می دانیم که تشعشع به دو خاصیت امواج یعنی طول موج و فرکانس بستگی دارد:
که c سرعت نوردر محیط است و برای انتشار در خلأ در حدود طول موج و vفرکانس می باشد.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)
شکل 1: توزیع حرارت در امواج الکترومغناطیسی

در شکل 2 طیف کامل الکترومغناطیس نشان داده شده است:
تشعشع اشعه ی گاما، اشعه ی x و ماورای بفنش (uv) که طول موج کوتاه دارند مورد توجه فیزیک دان ها و مهندسان هسته ای است که با انرژی زیاد سر و کار دارند و میکروویوها و امواج رادیویی که طول موج بلند دارند مورد توجه مهندسان الکترونیک و برق می باشد. قسمت مرکزی طیف را که تقریباً تا را می پوشاند و شامل قسمت uv و تمام امواج مرئی و مادون قرمز (IR) است را تشعشع گرمایی می گویند.
تشعشع گرمایی گسیل شده از هر سطح، شامل گستره ای از طول موج ها است و مقدار تشعشع در هر طول موج و توزیع طیفی بر حسب ماهیت و دمای سطح گسیلنده تغییر می کند.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)
شکل 2: طیف الکترومغناطیسی

تشعشع گرمایی مادون قرمز
 

تاریخ کشف امواج حرارتی به سر ویلیام هرشل، ستاره شناس انگلیسی (Sir Wm Herschel) در سال 1800 میلادی مربوط می شود. او به کمک یک منشور تجزیه نور و دماسنج متوجه شد که امواج منتشره از خورشید پس از تجزیه توسط منشور در رنگ آبی دارای کم ترین دما و در طیف زیر قرمز دارای بالاترین دما می باشد.
تمام انرژی ای که ما از خورشید از فاصله 93 میلیون مایلی با دماسنج دریافت می کنیم، ماهیتش امواج الکتروموغناطیسی است (electromagnetic) که این خواص نسبت به طول موج و فرکانس متغیر می باشد.
در حدود 3 درصد از امواج الکترومغناطیس دریافتی از خورشید فرابنفش می باشد که سرطان زا است و حدود 50 درصد از این امواج الکترومغناطیس به صورت نور مرئی وجود دارد و حدود 47 درصد از این امواج به صورت طول موج مادون قرمز می باشد و بحث ما در مورد همین قسمت (مادون قرمز) است. گرمایش تشعشعی مادون قرمز با فرستادن امواج مادون قرمز به وسیله ی خورشید سبب گرم شدن زمین می شود.
این روش گرمایی از طبیعت الهام گرفته شده است. همه ی اجسام فیزیکی قادر به جذب و ساطع کردن انرژی الکترومغناطیسی هستند و نسبت انرژی ساطع شده به اختلاف دما بین اجسام بستگی دارد که پارامتری برای اندازه گیری بارهای گرمایی جسم می باشد.
در مورد ماهیت کارکرد دستگاه های گرمای تشعشعی می توان گفت، هنگامی که دمای ساطع کننده افزایش می یابد، دامنه ی طول موج کوتاه می شود و فرکانس افزایش می یابد. نکته ی قابل توجه این است که همه ی مواد، طول موج های انرژی الکترومغناطیس را به روش یکسانی جذب نمی کنند، بلکه هر ماده با توجه به ماهیتش بیش ترین جذب انرژی الکترومغناطیسی را در طول موج خاصی دارد.
در اینجا بحث را به بتن و آب محدود می کنیم، زیرا این مواد گیرنده ی انرژی مادون قرمز هستند. به دلیل این که بیش ترین حرارت توسط این چاه های حرارتی (Sink) که از اجزای تشکیل دهنده ی یک فضای گرمایشی هستند، جذب می شود.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)

بتن نماینده ای از ساختمان و آب نماینده ای از بدن انسان است، زیرا 97 درصد از وزن بدن آب می باشد. همه ی اجزای یک میل ترکیبی منحصر به فرد، برای جذب انرژی الکترومغناطیسی در طول موج معینی را دارند. در ادامه بحث به نمودارهای بتن و آب می پردازیم.
شکل 3، بررسی درصد جذب انرژی الکترومغناطیسی در طول موج های مختلف برای آب را نشان می دهد.
همان طور که مشاهده می کنید، آب میل ترکیبی برای طول موج های 3 و 6 میکرومتر را دارد که در این دو، طول موج بیش ترین انرژی را در حدود 85 درصد جذب می کند، و این بهترین حالت است.
شکل 4، بررسی درصد جذب انرژی الکترومغناطیسی در طول موج های مختلف برای بتن را نشان میدهد.
همان طور که مشاهده می کنید، بتن میل ترکیبی برای طول موج های 3 تا 6 میکرومتر را دارد و در فاصله ی این طول موج ها بیش ترین انرژی را در حدود 95 درصد جذب می کند. در نتیجه هیترها یا دستگاه های گرمایش تشعشعی، که در این طیف کار می کنند، بهترین جذب انرژی الکترومغناطیسی را دارند. اشتراک دو ماده ی آب و بتن در طول موج در حدود 3 میکرومتر است. دستگاه هایی که با طول موج بیشس تر از 3 میکرومتر کار می کند راندمان تشعشعی کاملاً بالایی دارند، ولی طول موجی که ساطع می کنند، باعث می شود که با توجه به نمودارهای بتن و آب، عملاً این گونه دستگاه ها انرژی الکترومغناطیسی غیرقابل استفاده بسازند. پس برای حالت بهینه باید انرژی الکترومغناطیسی، طول موجی در حدود 3 میکرومتر داشته باشد، تا توسط چاه های حرارتی (آب و بتن) کاملاً جذب شود.

انواع گرمایش تشعشعی مادون قرمز
 

تقسیم بندی دستگاه های گرمایش تشعشعی مادون قرمز بر اساس دمای سطح ساطع کننده می باشد. که از رنج دمایی، بالاتر از دمای اتاق تا قابل دسترسی است.
اما بر اساس طبقه بندی هندبوک Ashrea منابع تشعشعی را می توان بر اساس دما به چهار گروه تقسیم نمود:
گروه اول: کم دما (Low temperature)، گروه دوم: کم شدت (Low intensity)، گروه سوم: شدت متوسط (Medium intensity)، گروه چهارم: پُرشدت (High intensity)

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)
شکل 5: درصد کل تابش خروجی از جسم سیاه در طول موج های متفاوت

گروه اول. کم دما
 

به این گروه دستگاه ها کم دما یا گرمایش پنلی (پنجره ای) می گویند و در رنج دمایی بین دمای اتاق تا کار می کنند. معمولاً کم د ماها بر روی سقف یا کف نصب می شود. منبع انرژی برای این سیستم ها را می توان از سیم ها مقاومت الکتریکی (المنت)، آب داغ و یا هوای گرم تامین کرد. دستگاه های کم دما معمولاً در سیستم های مسکونی و یا در ساختمان های اداری، تجاری و صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. این دستگاه ها اغلب در سیستم های حجم هوای متغیر(VAV) مورد استفاده قرار می گیرند.

گروه دوم . کم شدت
 

این دسته از دستگاه ها در رنج دمایی بین تا کار می کند و طول موج هایی در حدود 2 تا 10 میکرومتر ساطع می کند. و با توجه به توضیحات اولیه ای که داده شده است، این طول موج در طیف الکترومغناطیسی خیلی نزدیک به امواج نامرئی است. بنابراین نوری از کم شدت ها ساطع نمی شود و این بدین معنی است که هنگامی که به دستگاه های کم شدت نگاه می کنیم گداخته نیستند.
نوع معمولی این دستگاه ها را اغلب بر روی سقف قرار می دهند که با لوله های فولادی یا فولاد زنگ نزن به طول 20 تا 30 فوت ساخته می شود و با یک مشعل در داخل لوله قرار دارد و بیش تر این لوله ها به یک منعکس کننده (رفلکتور) مجهز می شوند تا انرژی تشعشعی ساطع شده از لوله ها را به سمت پایین برای فضایی که می خواهیم تهویه کنیم، منعکس کند.

گروه سوم . شدت متوسط
 

در این دستگاه ها رنج دمایی بین تا می باشد و معمولاً با الکتریسیته یا گاز مشعل کار می کند و می توان مشاهده کرد که کمی دستگاه ها برافروخته یا سرخ گون می باشند.

گروه چهارم . پر شدت
 

این دستگاه ها در رنج دمایی بین تا کار می کنند. در این نوع دستگاه ها انرژی الکترومغناطیسی ساطع شده معمولاً در طول موج هایی در حدود 1 تا 6 میکرومتر می باشد. این بدان معنی است که دسته انرژی ساطع شده با توجه به طیف الکترومغناطیس، کاملاً نزدیک به طیف نورهای مرئی است. بنابراین مشاهده می کنیم که ساطع کننده با رنگی مایل به قرمز (سرخ گون) به نظر می رسد. (رنگ روشن، یعنی متمایل به سمت رنگ های نارنجی و زرد، کم تر از میانگین طول موج ساطع کننده انرژی دارد).
معمولاً پر شدت ها از یک لامپ الکتریکی با یک رفلکتور استفاده می کنند که به وسیله ی ایجاد مقاومت الکتریکی بسیار زیاد باعث می شود دمایی در حدود تأمین کند. شکل 5 مقایسه ای بین پر شدت ها و کم شدت ها را نشان می دهد.
شکل 5 درصد کل تابش خروجی در طول موج های متفاوت از جسم سیاه می باشد. در دمای (گرم کن پرشدت)، 25 درصد از کل تابش خروجی از ساطع کننده در طول موج 8/2 میکرومتر مشاهده می شود.
و در دمای (گرم کن شدت)، 15 درصد از کل تابش خروجی از ساطع کننده در طول موج 5/4 میکرومتر می شود.
با توجه به نمودارهای جذب انرژی الکترومغناطیسی توسط بتن و آب که قبلاً توضیح داده شد می توان دریافت که بهترین راندمان جذب انرژی الکترومغناطیس طول موجی در حدود 3 میکرومتر می باشد و از شکل 5 بهترین حالت برای پُر شدت ها 8/2 میکرومتر است و برای کم شدت ها 5/4 میکرومتر است که با جمع بندی مطالب فوق بهترین دستگاه ها پر شدت ها هستند، ولی د ستگاه های کم شدت که به طول موج 3 میکرومتر نزدیک می باشد نیز راندمان خوبی دارند.
نکته ی دیگر این که نرخ راندمان حرارتی برای پُر شدت ها و کم شدت ها معیار خوبی برای انتخاب میان این دو دستگاه نمی باشد، زیرا راندمان حرارتی یک معیار مهندسی است و می توان آن را فقط برای تجهیزاتی مورد استفاده قرار داد که تهویه به خارج دارد. برای مثال در دستگاه های گرم کن پُر شدت به دلیل این که چون خروجی تهویه ندارند، راندمان حرارتی 100 درصد می باشد، و در کم شدت ها چون می توانند تهویه شوند (یعنی دریچه به بیرون دارند، راندمان حرارتی در حدود 70 تا 80 درصد است. نکته ی مهم این که اگر از گرم کن هایی استفاده کردیم که تهویه به بیرون نداشت باید متعهد باشیم که از دستورالعمل های ایمنی استفاده کنیم.
اگر ساختمان هایی داشته باشیم که نیاز به تهویه داشته باشد باید از گرم کن های کم شدت استفاده کنیم.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)
شکل 6:انباشته شدن حرارت در زیر سقف با استفاده از روش جابه جایی
شکل 7: توزیع مناسب حرارت با استفاده از گرمایش تشعشعی

* دلایل صرفه جویی در انرژی با استفاده از گرمایش تشعشعی مادون قرمز
سیستم های گرمایش جابه جایی علی رغم هزینه ی سنگین راهبری، نگهداری و انرژی، عمده ترین راه تأمین گرمایش کارخانجات و فضاهای بزرگ محسوب گردیده است. با ابداع سیستم گرمایش تابشی در آمریکا و کانادا و مشخص شدن مزایای آن باعث گردید که از 25 سال پیش تا کنون در کشورهای توسعه یافته از این روش برای گرمایش فضاهای بزرگ استفاده شود.
همان طور که می دانیم در حالت گرمایش جابه جایی، هوا گرم شود. بنابراین چگالی آن کاهش می یابد، در نتیجه هوا از نظر وزنی سبک تر شده است و به سمت بالا شروع به حرکت می کن (شکل 6)، در نهایت حرارتی که اغلب در کف ساختمان به آن نیاز داریم در زیر سقف انباشته می شود و اتلاف حرارت از سقف بسیار زیاد می شود. اما در گرمایش تابشی از طریق امواج مادون قرمز چون می توان مسیر گرمایش را جهت داد، بنابراین حرارت را در مکانی که می خواهیم تأمین می کنیم، که معمولاً در کف ساختمان است (شکل 7) و این یکی از دلایل صرفه جویی در انرژی است.
یونیت های گرمایش مادون قرمز دارای گرمایش منطقه ای بسیار مناسب هستند، زیرا راندمان بالایی دارند و همچنین می توان برای گرمایش کلی فضاهای بزرگ و ورودی ساختمان ها از آن استفاده کرد.
گرم کن های تشعشعی انرژی را به طور مستقیم به اجسام جامد می فرستند و کمی از انرژی در طول فرآیند انتقال هدر می رود، زیرا هوا یک جاذب خیلی بد برای جذب انرژی مادون قرمز می باشد. همچنین نیاز به سیال واسط برای انتقال انرژی ندارد، مانند هوا یا آب و نیز به دمنده ها (فن ها)، پمپ ها و تجهیزاتی نظیر دیگ و... نیازی ندارد که به نوبه ی خود باعث صرفه جویی در انرژی می شود.
همچنین به دلیل عدم وجود تجهیزات ذکر شده، این روش گرمایش نسبت به سایر روش ها به حداقل انرژی الکتریکی نیاز دارد، که مقدار 10 درصد نسبت به گرمایش مرکزی است و 90 درصد باعث صرفه جویی در انرژی الکتریکی می شود.
انرژی مادون قرمز کف زمین و اشیای اطراف را گرم می کند و مثل روش هایی دیگر گرما در بالا ذخیره نمی شود. نکته ی دیگر این که اشیایی که انرژی را دریافت کرده ان حرارت را در هوا به وسیله جابه جایی رها می کنند، و باعث می شود اطراف اشیا که بیش ترین استفاده را از آن داریم، یک توزیع مناسب حرارتی داشته باشیم که باعث بهبود شرایط آسایش افراد می شود.
اما صرفه جویی دیگر این که دستگاه های گرمایش تشعشعی حرارت را با سرعت نور به محیطی که می خواهیم گرم کنیم می رساند، به همین دلیل بسیار سریع تر از سایر روش ها فضا را گرم می کند. به طور مثال با استفاده از این سیستم، هرگاه به گرم کردن فضا نیاز نباشد، در پایان ساعت کار کارگاه، می توان آن را خاموش کرد و در حداقل زمان ممکن می تواند مکان را گرم کند و خود این مورد عامل بسیار مهمی برای صرفه جویی، مخصوصاً در مساجد و کلیساها است.
روش گرمایش تشعشعی سبب می شود که احساس آسایش در دمای کم تری نسبت به سایر روش ها تقریباً 2-3 درجه ی سانتی گراد رخ دهد. در نتیجه باعث کاهش دمای حباب خشک (dry bulb Temperature) می شود که خود این پارامتر طراحی باعث صرفه جویی در انرژی می گردد. عامل ذکر شده سبب افت حرارتی نسبت به تهویه هوا می شود و همچنین انتقال حرارت هدایتی در سرتاسر پوسته ساختمان کاهش می یابد، زیرا همان گونه که می دانیم گرایان دما باعث افت حرارت از پوسته ساختمان می شود و هر چه این گرادیان دما کاهش پیدا کند، افت حرارتی نیز کاهش می یابد.
* حرارت از طریق تابش، جذب هوای محیط نمی شود، زیرا تعداد مولکول های هوا نسبتاً کم است و از یکدیگر فاصله زیادی دارند. بنابراین امواج الکترومغناطیسی می توانند به راحتی از میان آن ها عبور کنند. به این ترتیب مقدار کمی از امواج تشعشعی با مولکول های هوا برخورد می کنند و جذب ناچیزی رخ می دهد. برای همین، اتلاف حرارتی در اثر تعویض هوا هم بسیار ناچیز می شود.
* یکی از عوامل تاثیرگذار بر روی افت حرارت از ساختمان، نفوذ هوا (Infilration) است. در این سیستم چون حرکت هوای گرم بسیار کند است، اتلاف حرارت، به علت حرکت هوای گرم و خروج آن از جداره ها، درها، پنجره ها و هواکش ها نیز کاهش می یابد. اما دلیل دیگر برای کاهش نفوذ هوا چون گرادیان دمایی در این روش، نسبت به سایر روش ها کاهش یافته است. بنابراین نفوذ هوا که یکی از پارامترهای تعیین کننده آن دما است نیز کاهش می یابد.
* دستگاه گرم کننده تابش لوله ای (Radiant Tube Heaters):
در اواخر سال 1950 آقای رابرت گرودون برای اولین بار مقدمات ساخت دستگاه انتقال حرارت تابشی Radiant Heater نوع لوله ای و گازسوز را برای تولید و انتقال امواج الکترومغناطیسی با عملکرد مشابه خورشید تدارک دید.
روش کار به این صورت است که سوخت پروپان LP (گاز مایع) یا گاز طبیعی پس از وارد شدن در یک مشعل ویژه با مقداری هوا که می تواند از داخل سالن یا خارج سالن تغذیه شود و مقدار آن به وسیله ی واحد کنترل تنظیم می گردد، ترکیب، و (همچنین میزان ورود گاز، برای ایمنی و قطع کردن سیستم در مواقع ضروری) پس از آن میزان اختلاف فشار یا فشار گاز احتراقی سنجیده می شود. که این سنجش نیز توسط واحد کنترل صورت می گیرد و سپس وارد یک نازل شده، جرقه زده می شود. در این هنگام شعله ای با طول زیاد ایجاد می شود که طول شعله یکی از پارامترهای مهم مشعل است و تنظیم تمامی شرایط کارکرد خوب یک مشعل توسط واحد کنترل تنظیم می شود.
هوای داغ داخل لوله سبب می شود که سطح داخلی لوله افزایش یابد، و این باعث انتقال حرارت می شود و پس از آن انتقال حرارت از سطح داخلی به سطح خارجی راه پیدا می کند. این ناحیه ی انتقال حرارت هدایتی، به علت اختلاف دمای درون و بیرون لوله است. سپس دمای سطح لوله (خارجی) بسیار زیاد، حدود - می شود و می دانیم انتقال حرارت تشعشعی یک پدیده ی سطحی، چون سطح دمایش بالا رفته و مرتبط با توان چهارم اختلاف دما است. سبب می شود که انتقال حرارت صورت گیر و دمای سطح خارجی لوله حدود در نزدیکی مشعل و در انتهای لوله حدود باشد. پس از آن در انتهای لوله یک فن قرار دارد که گازهای حاصل از احتراق را به خارج هدایت می کند. بعضی اوقات از یک رفلکتور برای هدایت توزیع تشعشع در یک الگوی خاص استفاده می شود که حرارت را از سطح خارجی رو به پایین و به سطح زمین مستقیماً تابش می کند و حرارت از سطح خارجی رو به بالا ابتدا به یک رفلکتور برخورد می کند و پس از آ ن رفلکتور، یک زاویه خاص به آن طول موج ها می دهد و باعث تغییر مسیر می شود، و سپس به زمین هدایت می شود. طرز کار به این صورت است که پس از آن که سطح خارجی لوله یک طول موجی از انرژی مادون قرمز را ساطع کرد با سرعت نور به محل مورد نیاز برخورد می کند. این برخورد سبب گرمایش آن ناحیه می شود. پس از برخورد، کف زمین یا تجهیزاتی که روی آن قرار دارد مانند یک منبع حرارتی، حرارت را به وسیله جابه جایی به هوای اطرافشان منتقل می کنند که سبب می شود هوای اطراف آن ها نیز گرم بشود.
شایان ذکر است رفلکتورها اصولاً به شکل ذوزنقه یا نیم دایره با طولی حدود 5 متر تا 16 می باشند و با نرخ خروجی 50000 تا 125000 (BTU/h) با یک مرحله یا د و مرحله گرم کن خروجی در بازار در دسترس هستند نکته ی دیگر این که هر چه ضریب تابش بیش تر باشد، راندمان تشعشع نیز بیش تر خواهد بود.

تعمیرات و نگهداری و راهبری
 

تنها تعمیرات دوره ای مورد نیاز این وسیله، تمیز نگه داشتن سطح رفلکتورها و لوله ها است، زیرا گرد و غبار باعث کاهش راندمان ارسال طول موج ها به زمین می شود. و نسبت به سایر روش ها باعث صرفه جویی 95 درصد در هزینه ی تعمیرات نگهداری می شود.

روش نصب
 

توزیع حرارت تشعشعی در سالن ها بسیار مهم است. توزیع کم منجر به گرمایش منطقه ای با دماهای پایین می شود. در این روش به وسیله ی سایه که می توان آن را با استفاده از تکنولوژی نورها ایجاد کرد سایه ی محلی را که می خواهیم گرم کنیم در گرمایش منطقه ای مشخص می کنیم و با استفاده از آن زاویه ی نصب را نیز معین می کنیم.
الف) دستگاه های گرم کننده تابشی لوله ای، با نصب عمودی (شکل 8) که بیش تر، برای گرمایش کلی مورد استفاه قرار می گیرد.
ب) دستنگاه های گرم کننده تابشی لوله ای با نصب زاویه دار (شکل 9) که بیش تر برای گرمایش منطقه ای مورد استفاده قرار می گیرد، البته برای گرمایش کلی هم مورد استفاده قرار می گیرد.
• طبقه بندی دستگاه های گرمایش تشعشعی لوله ای بر اساس شکل لوله
الف) U شکل:
که به آن مدل UT (Tube) نیز گفته می شود و دارای شدت گرمایی زیاد نسبت به طول دستگاه است که توزیع حرارت با شدت بالا به صورت دو عدد لوله موازی انجام می دهد و برای نصب در ارتفاع زیاد مناسب است (شکل 10).
ب) L شکل ها:
به مدل SL (single Line) معروف می باشد و دارای شدت گرمایش کم تری نسبت به U شکل ها است و معمولاً برای نصب در ارتفاع کم یا نصب بر روی دیوار و یا مکان هایی که مساحت زیاد با طول زیاد دارند، استفاده می شود (شکل 11).
مشخصات فنی:
• خروجی در حدود 50.000BTU/h تا 125,000Btu/H
• وزنی در حدود 50kg تا 150kg
• با لوله هایی از جنس آلومینیم، استیل، فولاد
• طولی در حدود5m تا 17m
• حداقل ارتفاع برای نصب 3m
• حداقل مساحت تحت پوشش 40m2
• دبی گاز مورد نیاز بر ای گاز طبیعی بین2m3/h تا 5m3/h (اگر گاز مایع استفاده شود چون فشارش بیش تر است این میزان کاهش می یابد).

انواع کاربری دستگاه گرم کننده ی تابشی لوله ای
 

1- خودروسازی و صنایع وابسته
مانند سالن های تست خودرو، تولید قطعات یدکی، سرویس، تعمیرگاه ها که مزایایی از قبیل عدم اشغال فضای کارگاه، گرم شدن ابزار، راندمان بیش تر کار، تأمین گرمایش مطلوب با توجه به باز بودن درها و تأمین گرمایش مطلوب در سالن ها با ارتفاع زیاد را دارا است.
2- صنایع فولاد
• گرمایش تابشی به دلیل این که تغییری در رطوبت ایجاد نمی کند. نسبت به سایر روش ها ثابت است در نتیجه از زنگ زدن فولاد جلوگیری می کند.
گرم کردن سالن های مرتفع با درهای همیشه باز و تهویه زیاد با گرمایش تابشی با کم ترین میزان مصرف انرژی به راحتی انجام می شود.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)

3- ایستاه راه آهن و مترو اتوبوس و حمل و نقل عمومی
گرمایش کم هزینه در محل های سوار و پیاده شدن مسافران، سکوها و همچنین در تأمین حرارت مطلوب کارگاه های تعمیرات واگن استفاده می گردد.
4- کارگاه و کارخانجات
کاهش هزینه ی سوخت، هزینه ی نصب لوله، حذف موتورخانه، شکل تعمیرات و نگهداری، کاهش آلودگی محیط، پراکنده نشدن گرد و غبار در فضا، پاسخ سریع به نیاز گرمایشی در حداقل زمان ممکن (2 تا 3 ساعت)
5- آشیانه های هواپیما، هلی کوپتر، جنگ افزارها
گرمایش عمومی آشیانه، گرمایش نقاط مورد نیاز با حداقل انرژی، گرمایش سوله ها با ارتفاع بسیار زیاد و گرمایش منطقه ای در فضاهای بزرگ بدون نیاز به تیغه بندی به سادگی امکان پذیر می باشد.
6- سالن های ورزشی
کاهش آلودگی در اثر عدم چرخش هوا، احساس شادابی در اثر امکان تهویه ی بیش تر هوا و همچنین امکان تأمین گرمایش بیش تر در سکوی تماشاگر را داراست.
7- مرغ داری ها و محل های نگهداری احشام
• روش گرمایش در حال حاضر در مرغداری ها بیش تر از نوع جابه جایی هوا است که توأم با اتلاف بسیار زیاد انرژی است. تعداد دفعات تهویه در مرغداری نسبت به سایر فضاها بسیار زیاد است، زیرا اگر هوا تهویه نشود باعث بروز بیماری در مرغ ها می گردد. لذا انرژی جذب شده توسط هوا در هیترهای مورد استفاده، قبل از تبادل حرارتی با محیط سالن، از طریق اگزوز فن ها هوا به خارج از سالن هدایت می شود و این عامل باعث اتلاف انرژی و در نهایت اتلاف هزینه می گردد.
• رطوبت و خیسی بیش از حد کف و نیز عدم یکنواختی گرما در سطح کل سالن از مشکلات دیگر است، که با نصب هیترهای گرمایش تابشی لوله ای می توان مشکل را مرتفع ساخت. میزان اتلاف انرژی از طریق هوا جزئی است، بنابراین مشکل دفعات تعویض هوا حل می گردد. مشکل دیگر مرغداری ها رطوبت کف سالن است که سبب ایجاد آمونیاک با کود حاصل از مرغ ها می شود و برای جوجه ها خطرناک است و این روش باعث خشک شدن کف سالن می گردد و منجر به تولید آمونیاک کم تری می شود و کیفیت محصول مرغداری ها افزایش می یابد. برای جلوگیری از کاهش اکسیژن در داخل سالن، مشعل هوای مورد نیاز را از خارج تأمین می کند، لذا در غلظت اکسیژن هوای داخل سالن که یک پارامتر حیاتی برای جوجه ها محسوب می شود، تأثیری نمی گذارد.
قابل ذکر است در زمان هایی که جوجه ی یک روزه ریخته می شود باید سریعاً سالن گرم گردد. در سایر روش ها برای تولید گرمایش مطبوع این زمان در حدود 36 ساعت است و در این روش چون فقط دمای کف را بالا می برد 3 ساعت می باشد. به دلیل استفاده از تجهیزات ضد زنگ (استیل)، فن ها و مشعل های ضد آب می توان تمام تجهیزات گرمایش تشعشعی را ضد عفونی نمود.
8- گل خانه ها
یکی از عوامل مهم رشد گیاهان دمای خاک است. در گل خانه ها نیاز است که گیاهان و خاک را گرم نگاه داریم. این روش می تواند گرمایش این دو را تأمین کند. در ضمن می توان از آن برای پرورش هر محصول کشاورزی استفاده نمود. بعضی از شرایط ایجاد شده توسط این روش برای رشد گیاهان بسیار سودمند است، زیرا گرمایی با جریان یکنواخت ایجاد می کند و نیز این روش باعث می گردد دمای خاک به میزان 5/1 درجه افزایش یابد. مزیت دیگر باعث می شود روی گیاهان چگالش روی ندهد، زیرا چگالش زیاد باعث رطوبت زیاد در ساقه ها وب رگ ها می شود و عدم چگالش باعث کاهش بیماری های گیاه می گردد. با این روش می توان گیاهان را سریع تر از سایر روش ها گرم نمود. برای همین این خصوصیت اجازه می دهد تا در شرایطی که آب و هوا یک مرتبه سرد می شود از سرمازدگی گیاهان جلوگیری شود. علاوه بر این، این روش با کاهش گردش هوا سبب می شود که گرد و غبار و بیماری ها و حشرات به مکان های دیگر منتقل نشود، زیرا سیستم های دیگر فن دارند و این سیستم فن ندارد.
9- سوله های بی حصار
احساس گرما در زیر چتر حرارتی مانند ایستادن زیر نور آفتاب در ظهر.
10- جلوگیری از یخ زدگی معابر
با استفاده از این دستگاه می توان از یخ زدگی معابر جلوگیری نمود و یا باعث ذوب شذن برف و یخ نزدن آن در رمپ ها شد.
11- استفاده در سایر مکان ها
استخرها، تأمین گرمایش در فضای باز زیر سایبان، برای مثال در رستوران ها یا تعمیرگاه ها، گاراژها، سکوی تماشاگران در استادیوم های ورزشی، گرمایش سالن های ورزش های زمستانی، انواع سوله و فضاها، پارکینگ ها، پاسیوها، مساجد، کلیسا، تکایا، مدارس، دانشگاه ها، مراکز تحقیقاتی حساس به گرد و غبار، جلوگیری از چگالش و سالن تیراندازی، کارخانجات صنایع غذایی خطوط تولید و ...

محاسبات بارهای حرارتی و انتخاب دستگاه
 

برای محاسبه ی بارهای حرارتی می توان به سه روش عمل کرد:
1- با استفاده از محاسبه ی بارهای حرارتی برای روش تشعشعی در هندبوک ها و کتاب های تهویه ی مطبوع
2- با استفاده از فرمول زیر:

در این روش ابتدا افت حرارتی ساختمان یا مکان را به روش هایی که آشنا هستیم حساب کرده و در 6/0 به عنواو ضریب تصحیح ضرب می کنیم. با اعمال کاهش 10 درصد از میزان شرایط بد آب و هوایی و شرایطی که ممکن است به حساب آورده نشده باشد، میزان صرفه جویی را 40 درصد فرض می کنیم، برای همین با اعمال ضریب تصحیح 6/0 برای گرمایش کلی به نتیجه مطلوب می رسیم. اگر بخواهیم گرمایش منطقه ای انجام دهیم، بسته به آن که این فضا چه میزان از (چند درصد) کل فضا را اشغال کرده است. آن درصد را در qradation ضرب می کنیم. qrad برای گرمایش منطقه ای محسوب می شود. حال با استفاده از داده های محاسبه شده برای qrad می توان دستگاه مورد نیاز را انتخاب کرد که این کار را از روی کاتالوگ دستگاه ها انجام می دهیم.

 گرمایش تشعشعی مادون قرمز (1)

3- با استفاده از نرم افزار:
می توان تمام کارهایی را که قبلاً ذکر گردید (محاسبه qrad. و انتخاب دستگاه) را به عهده ی نرم افزاری گذاشت که برای این منظور طراحی شده است. این نرم افزار را می توان از شرکت های تولید کننده تجهیزات دریافت کرد.

نکات مهم در هنگام استفاده از نرم افزار
 

قبل از استفاده از نرم افزار باید هندسه ی سالن تعیین شود که شامل طول، عرض، ارتفاع ماکزیمم و مینیمم، هندسه و تعداد در و پنجره و همچنین درجه ی حرارت طراحی، نوع فعالیتی که می خواهد در آن انجام گیرد، درجه ی حرارت خارج در زمستان، کیفیت عایق بندی ساختمان، کیفیت مصالح و تعداد دفعات تهویه مشخص باشد. البته این نرم افزارها به طور دقیق محاسبه نمی کنند، ولی می توان از آن به عنوان ابزاری برای برآورد هزینه ی اجرایی و ظرفیت تقریبی دستگاه استفاده کرد. شایان ذکر است دو روش قبلی با توجه به این که در این جا بحث صرفه جویی انرژی مطرح می باشد، مطمئن تر هستند، بنابراین پیشنهاد می شود از نرم افزار فقط برای برآورد استفاده شود.

نتیجه گیری
 

با توجه به مطالعات انجام شده (3)، استفاده از گرمایش تشعشعی مادون قرمز نسبت به سیستم های گرمایشی از نوع دیگر موجب صرفه جویی انرژی می شود. این روش باعث 50 درصد صرفه جویی در مصرف سوخت انرژی می شود.
پس در مکان هایی که می توان از این روش برای گرمایش استفاده کرد انتخابی مناسب، برای بهره مندی از مزایای صرفه جویی ناشی از این روش می باشد.

پی‌نوشت‌ها:
 

1- Infrared Radiant Heating
2- دانشجوی کارشناسی مهندسی مکانیک – سیالات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، E-mail:Shahrestani_home@yahoo.com
3- مطالعات انجام شده در سال 1987 توسط دو دانشمند (Buckley & seel)
 

مراجع
1- Incropera.F.P,De witt, D.P, Introduction to Heat Transfer, 5ed,n,John Wiley & Sons, IncmNj, 2001.
2- Handbook of Ashrae
3- www.reverberray.com
4- www.Tombling.com
5- www.Harti world.nl
6- www.Schwank.de
7- www.Superior radiant.com
8- www.big chiefheaters.com
9- www.hayters.com
10- university of Delaware
11-انتقال حرارت، دکتر فرشاد کوثری، انتشارات پارسه.
12- سایت سازمان بهینه سازی انرژی و مصرف سوخت www.ifco.ir

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

پرژه گرمایش تابشی تعمیرگاه مرکزی ایساکو ایران خودرو

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: پروژه های گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

هیترهای تابشی schwank

 

گروه صنعتی هواجریان هیترهای تابشی schwank را وارد نموده و به فروش می رساند

راندومان بالا،نصب آسان وسریع،بدون صدا

مشتریان ما به دنبال روش های گرمایشی قابل اعتماد ومقرون به صرفه هستند که توسط یک سیستم پیشرفته پشتیبانی شده ونیز دارای خدمات قابل قبولی برای ۀنها باشد. شرکت شوآنگ(schwank)پیشرو و متخصص درگرمایش با بازدهی بالا بنا به نیازهای سفارشی متقاضیان است.

استفاده ازفناوری هوشمندتابشی منجربه حداقل 50%صرفه جویی درمصرف انرژی درمقایسه با سایر سیستم های گرمایشی شده است.

 مادرسایه تجربه بالا ونیز محصولاتی با تکنولژی پیشرفته همراه با استاندارد کیفی،از بزرگترین تولیدکنندگان ونیز پیشرو در فروش هیترهای تابشی برای مراکزصنعتی،سالن های ورزشی وفضاهای بازو...هستیم.

این حقیقت که دومیلیون دستگاه گرمایشی دربیش ازچهل کشورتوام باجلب رضایت مشتریان به فروش رفته است گویای این مطلب است.

اساس این نوع گرمایش از خورشیدگرفته شده است.تابش خورشید بدون هیچ اثری به هوانفوذ کرده وتنها زمانی به گرما تبدیل می شود

که با افراد ویا سطح برخورد نماید.

مزایای دستگاه دریک نگاه :

 • بازدهی انرژی بالا:حداقل 50%ذخیره انرژی در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی
 • هزینه نگهداری پایین
 • گرمای راحت ومتعادل درکمترین زمان ممکن
 • جلوگیری از هدر رفتن گرما درزیر سقف
 • قابلیت تامین گرمایش درمناطق مختلف با دماهای متفاوت
 • نصب راحت عدم اشتغال فضای زیاد
 • بازپرداخت سریع وبهره وری بالا درسرمایه گذاری

ارزش یک سیستم حرارتی تنها به اندازه خدماتی که پشتیبانی می کندتعریف می شود. به همین دلیل است که کیفیت وخدمات نقش اساسی در شوآنگ(schwank)بازی می نماید.

این دستگاه به راحتی برای همه قابل نصب واجرا میباشد. باساختاری بسیار محکم وقوی و دارای طراحی ساده و بسیار بادوام و به صرفه است.

برای احتراق از هوای موجود درسالن استفاده کرده و به  دلیل احتراق کامل کمترین گازهای مضر را متساعد می نماید.

مقایسه ایی بی طرف از سیستم های گرمایشی درجدول زیر نشان داده شده است:                                                        

هیترهای تابشی        

یونیت هیتر                

سیستم      

سرامیکی

لوله ای

غیرمستقیم

مستقیم

   ویژگیها        

خیلی خوب خیلی خوب پایین خوب

کارایی سیستم

بسیارکم

کم

قابل توجه

قابل توجه

انرژی مصرفی

ندارد خیلی کم دارد دارد صدا
ندارد ندارد دارد دارد جریان هوا

خیلی کوتاه

کوتاه

طولانی

کوتاه

مدت زمان گرمایش
ممکن ممکن محدود محدود گرمایش موضعی

 

مشعل های شوآنگ(schwank)با تکنولژی منحصربه فرد دردنیا:

یکنواختی وطول بلند شعله درلوله های تابشی،توزیع چشمگیر گرما وراندومان بالا را درهیترهای تابشی شوآنگ(schwank)تضمین می نماید. درحقیقت این شعله،مخلوط گازوهوایی است که دریک محفظه مخصوص احتراق(اختراع شرکت شوآنگ)ایجاد گردیده(شکل1)

این مخلوط ازمیان سرامیکی خاص عبور داده شده ومشتعل می گردد.نتیجه آن شعله ای با طول ویکنواختی بیشتراز 50متر می باشد که درمقایسه با دیگر محصولات مشابه در دنیا تا 5برابر بیشتراست.

 • مکانهای مورد استفاده:
 • فضاهای باز
 • سالن های صنعتی
 • سالن های ورزشی
 • مساجدومصلی ها
 • نمایشگاهها ونیروگاهها
 • گلخانه ها ومرغداری ها

 شکل(1)

مشخصات فنی سیستم های گرمایشی تابشی شوآنگ(Tube Heater)    

 

هیترهای تابشی        

یونیت هیتر                

سیستم      

سرامیکی

لوله ای

غیرمستقیم

مستقیم

   ویژگیها        

خیلی خوب خیلی خوب پایین خوب

کارایی سیستم

بسیارکم

کم

قابل توجه

قابل توجه

انرژی مصرفی

ندارد خیلی کم دارد دارد صدا
ندارد ندارد دارد دارد جریان هوا

خیلی کوتاه

کوتاه

طولانی

کوتاه

مدت زمان گرمایش
ممکن ممکن محدود محدود گرمایش موضعی

 

50L 50U 40L 40U 30L 30U 20L 20U 15L 15U مدل
ویژگی ها
14090 9637 12645 6632 9595 6632 6545 3582

6545

3582

طول کلی دستگاه(mm)
384 584 384 584 384 584 384 584 384 584 عرض دستگاه(mm)
132 132 92 92 92 92 54 54 54 54 وزن دستگاه(kg)
49.0 49.0 39.0 39.0 29.0 29.0 19.0 19.0 15.0 15.0 ظرفیت حرارتی (گازطبیعی)kw
4.91 4.91 3.91 3.91 2.91 2.91 1.91 1.91 1.50 1.50 میزان مصرف گاز(m³/hr)
49.0 49.0 39.0 39.0 29.0 29.0 19.0 19.0 15.0 15.0 ظرفیت حرارتی (گاز جامع)kw
3.81 3.81 3.03 3.03 2.25 2.25 1.48 1.48 1.17 1.17 میزان مصرف گازkg/hr
100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø 100Ø لوله ورودی وخروجی هوا(mm)
104 104 104 104 104 104 104 104 104 104 برق مصرفی(w)
R3/4" R3/4" R3/4" R3/4" R1/2" R1/2" R1/2" R1/2" R1/2" R1/2" لوله گاز
230V/50HZ

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: شركت های سازنده،     |
نظرات() 

پروژهای گرمایش تابشی در مرغداری ها

گرماتاب گازسوز در مجتمع مرغ زربال مازندران


در همین راستا و برای آگاهی شما از نحوه كار سیستم های گرماتاب توجه شما را به توضیحات آقای دكتر صادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از پژوهشگران صنعت پرورش طیور نیز كشور كه خود نیز با فعالیت در این صنعت،‌ از تجارب بسیار ارزشمندی بویژه در صنعت مرغداری گوشتی برخوردارند، جلب می‌كنیم. این مطلب پیش از این با عنوان “تامین گرمایش در سالن های مرتبط با پرورش طیور”‌ در نشریه دام، كشت و صنعت چاپ شده است.
سیستم های رایج تامین گرمایش در صنعت مرغداری ایران، سیستم هایی هستند كه در آن ها هوای گرم از طریق جریان هوا وارد سالن می گردد.تزریق هوای گرم به داخل سالن ممكن است در روزهای اولیه به خصوص در هفته اول برای جوجه ها مشكل ساز شود.درست است كه ما این جریان هوا را حس نمی نماییم اما این فرآیند بر روی پرندگان كه در هفته اول از مكانیزم تنظیم دمای بدن خوبی برخوردار نیستند تاثیرگذار خواهد بود.در نتیجه ما باید كنترل بسیار بالایی بر روی شرایط دمایی داشته باشیم.یكی از مهمترین عوامل در پرورش طیور، تامین دمای مناسب در داخل مرغداری است.در سیستم های گرمایش تابشی به نوعی تابش جایگزین گرمایش از طریق گرمایش هوای گرم گردیده است.چون در این سیستم انتقال گرما از طریق جریان هوا نیست بلكه از طریق امواج تابشی صورت می گیرد.علاوه بر این در آینده ما مطمئناً با كمبود سوخت مواجه خواهیم شد.مهمترین عاملی كه می تواند در تداوم تولید و سوددهی در صنعت مرغداری تعیین كننده باشد مصرف بهینه سوخت است و مطمئناً سامانه‌ای كه كمترین مصرف سوخت را دارا می باشد پاسخگوی نیاز مرغداری ها خواهد بود.

گرماتاب گازوییل سوز در مجتمع طیور ارومیه (مرغ خانگی)


در سیستم گرمایش تابشی، با توجه به محاسبات و تجربیات به دست آمده پایین ترین مصرف سوخت را نسبت به سیستم های دیگر همانند چهارشاخ، هیترها و جت فن ها دارا است.البته در سیستم های اشاره شده (غیر تابشی)، مواردی وجود دارد كه در بازدهی نیز اثر نامطلوب می‌گذارد.برای مثال در جت فن ها برای خارج نمودن گازهای زاید نیاز به تهویه بیشتر داریم كه این تهویه مازاد موجب می گردد كه گرمای تولید شده، توسط فن ها به بیرون انتقال یابد.در صورتی كه در سیستم گرمایش تابشی محصولات احتراق به راحتی به خارج از سالن منتقل می شود و آلودگی هوا در سالن وجود ندارد.ضمن اینكه در این سیستم انرژی مصرفی برق نسبت به هیترها بسیار پایین تر است.
با سیستم گرمایش تابشی گرماتاب، یكنواختی توزیع گرما در سطح آشیانه را داریم.به همین دلیل تراكم جوجه ها در سطح یكنواخت تر خواهد بود.این در حالی است كه در سیستم های گرمایش از طریق چهارشاخ یا هیترها عملاً مساحت نسبتاً زیادی از سطح سالن غیر قابل استفاده خواهد بود؛بنابراین در سیستم تابشی چون دما به طور یكنواخت پخش می گردد ما می توانیم ظرفیت جوجه ریزی را بالاتر ببریم.

گرماتاب گازوییل سوز در مرغداری آقای جعفرنیا - سلفچگان
در خصوص میزان جوجه ریزی،‌استاندارد كشور ما و پروانه بهره برداری كه بر همان اساس صادر می گردد، تراكم 10 قطعه جوجه در متر مربع را منظور می نماید كه به نظر بنده كاملاً اشتباه است و ما باید بر اساس وزن زنده آخر دوره تصمیم گیری نماییم.به طور مثال انجمن حمایت از حیوانات به شما اجازه می دهد در هر متر مربع 35 كیلوگرم گوشت زنده برداشت نمایید.بنابراین با توجه به وزن زنده هر قطعه در پایان دوره، می توان ظرفیت جوجه ریزی را در واحد سطح تنظیم نمود.این ظرفیت می تواند در 42 روزگی یك تعداد قطعه مشخص و در 50 روزگی یك تعداد قطعه (ظرفیت) دیگری تعریف شود.اعتقاد بنده این است كه در كشور ما،‌با استفاده از سیستم گرمایش تابشی گرماتاب و با داشتن شرایط تهویه مناسب، می توان 35 كیلوگرم گوشت زنده را برداشت نمود.در سیستم‌های دیگر همانند جت فن ها و هیترها مشكلاتی وجود دارد كه نیازمند كنترل شبانه روزی است زیرا در هر لحظه احتمال خطر وجود دارد.برای مثال ممكن است مشعل كار نكند یا به هر دلیل دیگر نشت گازوئیل وجود داشته باشد.اما در سیستم گرمایش تابشی دستگاه كاملاً ایمن بوده، مدیریت سیستم بسیار آسان و كنترل دما یكنواخت و دقیق است.اگر در زمستان، شما سالن را با یك سیستم مركزی گرم نمایید در صورت ایجاد مشكل و خرابی در سیستم، ممكن است تا تعمیر آن خسارات جبران ناپذیری به شما وارد گردد اما در این سیستم تابشی گرماتاب چون شما از چندین واحد دستگاه در سالن پرورش استفاده می‌نمایید حتی اگر یكی از آن ها خراب گردد می توان از الباقی دستگاه ها با ظرفیت بالاتر استفاده نمود.در خصوص صرفه جویی در مصرف سوخت نیز كارهای تحقیقاتی و پژوهشی در حال انجام است كه نتایج را در میان خواهیم گذاشت ولی در همین زمان كم صرفه جویی در مصرف سوخت و برق مصرفی كاملاً مشهود می باشد و طبق نظر رسمی شركت بهینه سازی مصرف سوخت كشور، تامین گرمایش از طریق گرمایش تابشی گرماتاب نسبت به سیستم های مشابه، صرفه جویی بیش از 40 درصدی در مصرف گاز و 90 درصدی در مصرف برق را به همراه دارد.در سامانه های گرمایش تابشی به دلیل اینكه كف سالن گرم می گردد در مناطق خشك ممكن است در روزهای اولیه كه تهویه خیلی زیاد نمی باشد،كمبود رطوبت در بستر را شاهد باشیم كه كه با استفاده از دستگاه رطوبت زن این مورد مرتفع می گردد لیكن این امر امر در مناطق شمال كشور به دلیل رطوبت بالا مشهود نمی باشد.در عین حال به مرور كه سن جوجه ها افزایش پیدا می كند رطوبت مدفوع زیاد شده، بنابراین این مسئله به خودی خود رفع می گردد.لازم به توضیح است با توجه به اینكه در روزهای اولیه،‌ رطوبت سالن مرغداری خیلی مهم می باشد، اگر بتوان در بخشی كه جوجه ریزی وجود ندارد عمل مه پاشی را انجام داده و از آنجایی كه عمل تهویه نیز زیاد ا نجام نمی شود رطوبت نسبی سالن تامین می گردد.البته می‌توان به جای استفاده از دستگاه های مه پاش هر چند وقت یكبار بخشی كه جوجه ریزی نمی شود را آبپاشی نمود تا رطوبت مورد نیاز تامین گردد.
آقای فرج پور از جمله فعالان عرصه مرغداری است كه یكی از واحدهای مرغداری خود را به سیستم گرمایشی گرماتاب مجهز كرده است. وی از چگونگی آشنایی خود با سیستم گرمایشی گرماتاب و مزیت‌های این سیستم چنین توضیح می‌دهد.
همواره با ورود اندیشه ها و راهكارهای جدید ، مخالفت ها و نا ملایمتی هایی پدید می آید .به عنوان مثال علیرغم سابقه سی ساله استفاده از تجهیزات گرمایش تابشی در دنیا، شایعاتی در ایران به جهت عدم مطلوبیت دستگاه های گرم كننده تابشی در مرغداری ها مطرح شده بود كه عملاً پس از گذشت نزدیك به ده سال و نتایج مثبت حاصل شده، خلاف آن دیدگاه ها اثبات گردید.این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی نقاط قوت زیادی دارد .به طور مثال اكثر سیستم های گرمایشی، مورد استفاده در مرغداری ها، مشكل معلق نمودن ذرات گرد و غبار در هوا را دارند كه در سیستم گرماتاب این مسئله دیده نمی شود.شاید در ابتدای جوجه ریزی این مشكل چندان به چشم نیاید اما به مرور زمان، كود بر روی زمین باقی مانده، خشك و خرد شده و در اثر جریان هوا به گرد و غبار تبدیل می شود.
از دیگر محسنات دستگاه های گرماتاب می توان به نگهداری این سیستم اشاره كرد كه برای واحد ما نگهداری و سرویس دوره ای و سالانه آن هزینه ای در بر نداشته است.كار كردن با دستگاه بسیار آسان بوده، تنظیم دمای آن به راحتی با ترموستات امكان پذیر می باشد.یكی دیگر از تفاوت های این سیستم با دیگر سیستم ها، توزیع یكنواخت دما در تمام نقاط كف سالن است كه موجب پخش یكنواخت گله در تمام سطح سالن می شود و این امر به مرغدار كمك می كند تا بتواند تراكم متعارف جوجه ریزی را كه 10 قطعه جوجه در متر مربع است را افزایش دهد.در این خصوص با استفاده از تجهیزات گرمایش تابشی گرماتاب ما این رقم را به 15 قطعه جوجه در متر مربع رسانده ایم.باید اذعان داشت كه هرچه همگام با تكنولوژی روز دنیا پیش برویم می توانیم راندمان كار را با مدیریتی مناسب تر بالا ببریم.در سیستم های قدیمی، ما با گرم نمودن حجم بالایی از هوای داخل سالن و تخلیه آن به وسیله فن ها،‌ اتلاف حرارتی بسیار كمتر خواهد بود..به ویژه كه در این سیستم قادر به گرم نمودن كنج دیواره ها نیز می باشیم.هنگام نصب دستگاه ، ورودی هوا جهت تامین اكسیژن مورد نیاز جهت احتراق از خارج سالن گرفته می شود كه البته در مورد گازهای خروجی به علت احتراق از خارج سالن گرفته می شود كه البته در مورد گازهای خروجی به علت احتراق كامل در مشعل و جابه جایی مداوم هوا توسط فن های سالن نیاز به لوله كشی به بیرون نمی باشد زیرا گرمای خروجی از فن گرماتاب نیز می تواند در گرم نمودن سالن موثر باشد علیهذا امكان نصب دودكش جهت خروج محصولات احتراق به خارج سالن وجود دارد.مسئله دیگری كه در حال حاضر مورد توجه بسیاری از دولتمردان است مسئله سوخت و اصلاح الگوی مصرف است.
با توجه به بحث كاهش ذخایر انرژی های فسیلی و حذف دیر یا زود یارانه ها، باید همكاران ما به این فكر باشند كه در انتخاب سیستم های گرمایشی، توجه لازم را داشته باشند.برای تولید در صنعت مرغداری، بار سنگین تامین سوخت برعهده دولت می‌باشد كه با صرف هزینه سنگین و دادن یارانه، سوخت مصرفی در این صنعت را تامین می‌نماید. سوختی كه در بازارهای جهانی قیمتی چندین برابر قیمت عرضه شده در ایران را دارد. با توجه به این كه به جز این فارم، 2 فارم دیگررا اداره می‌نمایم، باید اعتراف كنم كه سوزاندن آن حجم از گازوئیل همواره برای بنده ناراحت كننده بوده و مطمئناً در اولین فرصت كه گاز به آن منطقه برسد اقدام به بهینه‌سازی دستگاه‌ها خواهم نمود، زیرا برای اصلاح اقتصاد جامعه، باید درصدد تولید با كمترین هزینه و بهترین كیفیت بود.
مسلماً در طراحی تكنولوژی روز دنیا این نكته لحاظ می‌شود كه با صرفه جویی در مصرف سوخت و با برگشت سرمایه از این طریق، به اقتصاد كشور و تولید كننده كمك به سزایی می‌شود. همچنین باید توجه نمود برای همگام شدن با تجارت جهانی باید به این مسایل توجه گردد. عدم توجه به این نكته موجب خواهد شد كه به مرور بازارهای داخلی مملو از محصولات كشورهای دیگر شود.
[left][/left] به نقل از http://pishroenergy.blogfa.com

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 19 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: پروژه های گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

شرایط آسایش دمایی انسان -بخش 2

همانطور كه قبلا گفته شد رسیدن به احساس آسایش دمایی بستگی به تبادل حرارت بدن با محیط اطراف دارد.بدن انسان به چندین روش با محیط تبادل گرما دارد :

1- تعرق :بدن هنگام تعرق و تنفس انرژی را بیشتر به صورت گرمای نهان با محیط مبادله می نماید.باید توجه داشت كه تبخیر تنها محدود به آب خارج شده از بدن بواسطه تعرق نیست بلكه در حالت عادی نیز آب از طریق نفوذ از پوست عبور می كند و از روی سطح آن تبخیر می گردد.

2- جابه جایی هوا: انتقال حرارت جابه جایی(همرفتی) می تواند به صورت جابه جایی آزاد هوا و یا به كمك دمیدن هوا صورت پذیرد كه میزان این انتقال حرارت بستگی به سرعت وزش هوا ،دمای هوا و جهت برخورد دارد.

3- تابش:

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 18 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: راهنمای طراحی سیستم های تابشی،     |
نظرات() 

شرایط آسایش دمایی انسان – بخش اول

به طور كلی آسایش دمای شخص بستگی به 6 شاخص زیر دارد:

1-     میزان فعالیت بدنی

2-     نوع لباس و پوشش از نظر عایق بودن حرارتی

3-     سرعت جریان هوا

4-     رطوبت نسبی

5-     دمای حباب خشك هوا

6-     دمای متوسط تابشیMRT

 

برای ایجاد آسایش دمایی در افراد ابتدا باید نرخ تولید گرما در بدن را بدانیم.گرمای تولیدی ناشی از سوخت و ساز بدن به نوع فعالیت و اندازه بدن فرد بستگی دارد .

 

'گرمای تولیدی بدن یك مرد با اندام متوسط كه با آرامش نشسته باشد حدود 108 وات می باشد و این درحالی است كه اگر وی با سرعتی معادل 5/1 متر بر ثانیه حركت كند این توان حدود 280 وات خواهد بود.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 17 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: راهنمای طراحی سیستم های تابشی،     |
نظرات() 

تابش از اجسام خاكستری

Gray Bodies and Emissivity Coefficients

gray body

For objects other than ideal blackbodies ('gray bodies') the Stefan-Boltzmann Law can be expressed as

q = ε σ T4 A         (2)

where

ε = emissivity of the object (one for a black body)

For the gray body the incident radiation (also called irradiation) is partly reflected, absorbed or transmitted.

incident reflected transmitted absorbed radiation irradiation

The emissivity coefficient lies in the range 0 < tyle: italic;">ε < 1 depending on the type of material and the temperature of the surface. The emissivity of some common materials

Net Radiation Loss Rate

If an hot object is radiating energy to its cooler surroundings the net radiation heat loss rate can be expressed as

q = ε σ (Th4 - Tc4) Ac         (3)

where

Th = hot body absolute temperature (K)

Tc = cold surroundings absolute temperature (K)

Ac = area of the object  (m2)

Heat loss from a heated surface to unheated surroundings with mean radiant temperatures are indicated in the chart below. 

heat radiaton from heated surface to unheated surroundings

Lambert's cosine law

Heat emission from a surface in an angle β can be expressed with Lambert's cosine law as

qβ = q cos β   (4)

where

qβ = heat emission in angle β 

q = heat emission from the surface

β = angle 

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 11 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

آشنایی با شركت هموار صنعت تبریز(فروشنده هیترهای تابشی سیلور سان)

دستگاه های گرم کننده تابشی  شركت هموار صنعت تبریز

http://www.hamvarsanat.com

    مزایای سیستم گرمایش :

-        نسبت به سیستم های حرارت مرکزی 30 الی 50 درصد بازده بیشتری دارد.

-        هزینه نگهداری فوق العاده کمتر است.

-        مصرف برق آنقدر کم است که می توان گفت مصرف نمی کند.

-        در کوتاهترین زمان با راحتی حرارت می دهد.

-        آسان و سریع مونتاژ می شود.

-        بدون گردش هوا و بدون ایجاد سر و صدا کار می کند.

-        در حالت های مختلف و بستگی به نوع ساختمان قابل نصب است.

-        مثل موتورخانه ، محلی را اشغال نکرده نیاز به پرسنل نگهداری ندارد.

 

 کاربرد سیستم های گرمایش تابشی :

-        کارخانجات و سالن های تولید

-        طرح های مخابراتی کشور

-        سالن های ورزشی

-        تعمیرگاه ها

-        مرغداری ها

-        نمایشگاه ها

-        انبارهای عمومی

-        ایستگاه های راه آهن و مترو

-        فرودگاه ها

-        آشیانه های هواپیما

-        سوله های باز (بی حصار)

-        رستوران ها

-        سالن های نمایش

-        مزرعه حیوانات

-    گلخانه ها

-        سایر فضاهای بزرگ.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: شركت های سازنده،     |
نظرات() 

آشنایی با شركت سیستم آوران آسایش نماینده شركتsystema

شركت سیستم آوران آسایش تنها شعبه انحصاری شركت سیستما ایتالیا در ایران است كه در زمینه تولید مدل های متنوعی از انواع محصولات گرمایشی تابشی با سوخت گاز طبیعی و گازوئیل فعالیت میكند.

شركت سیستما ایتالیا با بیش از 20 سال سابقه درخشان در زمینه محصولات پر بازده در 25 كشور جهان و ایجاد شعبه در بسیاری از كشورهای اروپایی و آسیایی و هم اكنون در ایران تولیدات و خدمات خود را تحت نام سیستم آوران آسایش ارائه می دهد.

http://systemairan.com

مدل موضعی

سیستم گرمایش تابشی مدل موضعی  Radiant Tube Infra

ظرفیت 28تا 45 کیلو وات

ظرفیت: 24.000  تا 39.000 کیلو کالری در ساعت

 

مناسب برای گرمایش سالنهای صنعتی. كارگاهها. مكانهای ورزشی سرپوشیده انبارها .سالنهای پرورش گل و گیاه .مرغداریها و كلیه محیطهای كاری كه در آن به دلیل رفت و آمد زیاد. دربهای آنها اكثر اوقات باز بوده و همچنین سالنهایی كه در مناطق خاصی نیاز به گرمایش موضعی دارند

.

 

سیستم گرمایش تابشی مدل مركزی

Radiant Strip OHA

ظرفیت : 50 تا 400 کیلو وات
ظرفیت : 34000 تا 344000 کیلو کالری

سیستم گرمایش مدل  OHA برای كارگاهها . سالنهای بلند .ورزشگاهها و كلیه ساختمانهایی كه نیاز به گرمایش یكنواخت دارند مناسب و اقتصادی می باشد.در این سیستم از مشعل فشار منفی با راندمان بالا استفاده شده و از مهمترین نكات OHA سیكل چرخشی محصولات احتراق داخل لوله ها و محفظه احتراق می باشد.به طوریكه 80 درصد گازهای تشكیل شده به صورت دائمی داخل محفظه احتراق برگشت داده شده و دوباره باز سوزی می شود .این مزیت باعث افزایش كارائی و راندمان و همچنین ثبوت دما و یكنواختی آن در لوله ها و در نتیجه كاهش مصرف سوخت گردد.از دیگر موارد OHA میتوان به دمای پایین لوله ها اشاره نمود كه سالنهایی كه مشكل خطر استفاده از وسایل گرمازا را دارند مناسب میباشد.

با سوخت گاز طبیعی  ,گازوئیل , گاز مایع

نوشته شده در تاریخ دوشنبه 10 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: شركت های سازنده،     |
نظرات() 

آشنایی با ایران مشعل سازنده و وارد كننده گرماتاب

واژه گرماتاب نام فارسی دستگاه Radient Heater است . در این دستگاه گاز شهری (یا گازوییل ) توسط مشعل مخصوص ، درون لوله ای با ضریب تابش زیاد میسوزد و حرارت ایجاد شده به امواج حرارتی مادون قرمز تبدیل می شود .گرماتاب محصول شرکت ایران مشعل تحت لیسانس کمپانی بزرگ اروپایی AMBIRAD بوده ودر مدل های متنوع با ظرفیت های مختلف عرضه می شود.

    www.garmataab.com

 

مـــــــــــــــدل

22 UT

35 UT

40 UT

50 UT

طول كلی دستگاه   m

5.24

5.89

6.10

7.62

عرض دستگاه   cm

49

67

67

67

وزن دستگاه    kg

63

95

96

144

ظرفیت حرارتی در شرایط ایده آل (گاز طبیعی) Kcal/hr

20،000

30،000

34،400

45،000

حداكثر میزان مصرف گاز طبیعی با ولتاژ 17.8mbar (فشار خانگی) m3/hr

2.1

3.2

3.8

4.7

مـــــــــــــــدل

22 SL

35 SL

40 SL

طول كلی دستگاه   m

8.02

12.62

12.70

عرض دستگاه   cm

29.5

46

46

وزن دستگاه    kg

72

117

118

ظرفیت حرارتی در شرایط ایده آل (گاز طبیعی) Kcal/hr

20،000

30،000

34،400

حداكثر میزان مصرف گاز طبیعی با ولتاژ 17.8mbar (فشار خانگی) m3/hr

2.1

3.2

3.8

حداكثر میزان مصرف گاز مایع kg/hr با فشار 30-50mbar

1.72

2.98

3.2

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: شركت های سازنده،     |
نظرات() 

جسم سیاه و تابش

جسم سیاه سطح ایده آلی است كه دارای خواص زیر است:

1-     كلیه تابش حرارتی را در هر جهت و طول موجی كه به ان می تابد را جذب می كند.

2-     در یك دما و طول موج معین تابش حرارتی كه از ان منتشر می شود حداكثر ممكن است.

3-     تابش جسم سیاه فقط تابع طول موج و دما بوده و از جهت تابش مستقل می باشد .

 

The radiation energy per unit time from a blackbody is proportional to the fourth power of the absolute temperature and can be expressed with Stefan-Boltzmann Law as

q = σ T4 A         (1)

where

q = heat transfer per unit time (W)

σ = 5.6703 10-8 (W/m2K4) - The Stefan-Boltzmann Constant

T = absolute temperature Kelvin (K)

A = area of the emitting body (m2)

The Stefan-Boltzmann Constant in Imperial Units

σ = 5.6703 10-8 (W/m2K4)

    = 0.1714 10-8 ( Btu/(h ft2 oR4) )

    =  0.119 10-10 ( Btu/(h in2 oR4) )

heat radiation from a black body - surroundings absolute zero

 

 

نوشته شده در تاریخ شنبه 8 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

روش های انتقال حرارت

 

گرما به یكی از سه روش زیر قابل انتقال می باشد:

1-     انتقال گرما به روش هدایت :

 در این روش گرما از خود اجسام عبور می كند كه با همجواری و تماس باهم از یك جسم به جسم دیگر  و یا از خود جسم عبور می كند.

سرعت و میزان انتقال حرارت در روش هدایت به اختلاف دمای دو سطح جسم و ضریب رسانایی حرارتی جسم بستگی دارد .

2-     انتقال حرارت به روش جابه جایی :

 در این روش با گرم كردن سیال واسطه مانند هوا و حركت هوای گرم شده به سمت سطح سرد انتقال حرارت از سطح گرم به سطح سرد صورت می پذیرد.

 سرعت و میزان انتقال حرارت در روش جابه جایی به ضریب انتقال حرارت جابه جایی بستگی دارد كه تابعی از دمای هوا ،سرعت و شكل جریان هوا و همچنین نحوه قرارگیری سطح سرد می باشد.

3-     انتقال حرارت به روش تابشی:

در روش انتقال تابشی انرژس تابشب شبیه نور مستقیما از منبع گرما تا سطح گیرنده حركت می كند و در برخورد با سطح سرد آنرا گرم می نماید.

سرعت و میزان انتقال حرارت در روش تابشی بستگی به قدرت تابش منبع گرم،قابلیت جذب گیرنده،اختلاف دمای منبع و گیرنده(با توان چهارم) و فاصله آنها دارد

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 6 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مفاهیم گرمایش تابشی،     |
نظرات() 

مزایای گرمایش تابشی

1-      در این روش كف سالن را گرم و رطوبت آن تقلیل یافته و انتقال آلودگی به جوجه ها كاهش می یابد.

2-      سوخت و ساز جوجه ها افزایش یافته و مزیت تبدیل بهبود می یابد.

3-      از ازدحام پرنده ها در یك نقطه جلوگیری می شود .

4-      توزیع حرارت در سالن یكنواخت و مناسب می باشد .

5-      تلفات طیور و بیماریهای ناشی از آلودگی سالن مرغداری كاهش می یابد .

6-      برای جلوگیری از كاهش اكسیژن در داخل سالن ، دستگاه ، هوای مورد نیاز مشعل را توسط مكنده ای از خارج سالن دریافت می كند و لذا در غلظت اكسیژن داخل سالن تغییری ایجاد نمی شود .

7-      هزینه های تعمیر و نگاهداری كاهش یافته و امكان شستشو  و ضد عفونی دستگاه در هر دوره فراهم می باشد .

8-      این سیستم گرمایشی باعث چرخش هوا نمی شود ، در نتیجه آلودگی مواد معلق و غبار موجود در هوا بشدت كاهش یافته و اثرات مثبتی در بهداشت سالن بهمراه دارد .

9- در این سیستم بعلت واسطه قرار نگرفتن هوا ، حرارت جذب هوای محیط نمی شود و اتلاف حرارتی تعویض هوا كم است و نیز بعلت حذف موتور خانه مركزی ، تلفات گرمایش بسیار اندك است ودر نهایت مصرف سوخت بطرز چشمگیری كاهش می یابد .

نوشته شده در تاریخ سه شنبه 4 مرداد 1390    | توسط: عباس خداقلیزاده    | طبقه بندی: مزایای گرمایش تابشی،     |
نظرات()